MẶT BẰNG TỔNG THỂ TÒA NHÀ AN BÌNH PLAZA

                                                Căn hộ góc mã E1 diện tích thông thủy 55,53m2 - Cửa chính Tây Bắc - Ban công ĐN, TN



                                             Căn hộ mã F2 - F15 diện tích thông thủy 55,81m2 - Cửa chính Tây Bắc - Ban công ĐN, TN



                                              Căn hộ mã F14 - F16 diện tích thông thủy 55,20m2 - Cửa chính Đông Bắc - Ban công TN


                                             Căn hộ mã B4 - B12 diện tích thông thủy 82,95m2 - Cửa chính Tây Nam - Ban công ĐN, ĐB



                                       Căn hộ mã C5,6,8,9,10,11 diện tích thông thủy 83,06m2 - Cửa chính Tây Nam - Ban công ĐB, TN



                                               Căn hộ góc mã D13 diện tích thông thủy 84,14m2 - Cửa chính Đông Bắc - Ban công ĐN, TN


                                             Căn hộ góc mã A7 diện tích thông thủy 92,65m2 - Cửa chính Đông Nam - Ban công ĐB, TB


 
Đăng ký mua căn hộ

Tư vấn dự án

Quản lý bán hàng

 

Hotline: 0901.88.66.68

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0982.110.365

 

 

Giá tốt nhất